Mobilní, hospodárný a flexibilní řešení uskladnění zrna. Kompletní koncepce je postavena na mnohaletých praktických zkušenostech, vyvynuta do všechny klimatické podmínky a potřeby na celém světě.

Malá investice, obrovská flexibilita, dobré pracovní prostředí s nízkou prašností, snadná údržba a spousta možností kombinace s již existujícím sušením a skladováním, to je to, co vystihuje systém GRAIN SAVER. Žádný jiný systém není tak flexibilní ve skladování obilovin!

Farm Mac má téměř 10 let zkušeností v uskladnění zrna ve vacích. Technologii, kterou jsme posunuli kupředu v posledních letech představením nové řady překládacích vozů, plniče zrna a vybírače zrna.

Dodali jsme širokou škálu zařízení pro velké zemědělské podniky a obchodníky s obilím ve východní a severní Evropě, pro zákazníky kteří operují s několika tisíci tunami zrna ročně až po male farmáře, kteří skladují zrno nárazově. Také pracujeme jako podnik služeb ve Skandinávii, na trzích s vysokými náklady požadující vysokou výkonnost. To nás donutilo vyvinout technologii skladování zrna ve vaku – Grain Saver concept. Potřeby práce jsou na minimu a náklady tak mohou být dále snižovány na rozvíjejících se trzích, následovaných našimi znalostmi a zkušenostmi.

Dnes můžeme nabídnout nový plnič zrna (GS D-9) s výkonností přesahující 200 tun za hodinu, vybírač zrna (GS Koyker) s kapacitou do 200 tun za hodinu. S rozumně postavenou linkou tvořící jeden plnič zrna a dva překládací vozy dosahujeme průměrného výkonu 150 tun uskladněného zrna za hodinu (včetně přestávek, uzavírání a nasazování vaku atd). Vybírání zrna zpět do návěsů může být na základě praktických zkušeností okolo 150 tun za hodinu.

Vakování zrna s jedním překládacím vozem můžem posloužit ke dvěma kombajnům s výkonem okolo 150 tu za hodinu, přičemž jeden řidič překladače může obsluhovat překladač a plnič současně.

Technika je jednoduchá v porovnání s mnoha jinými systémy skladování. Investice do plniče a překladačů znamená, že největší podíl nákladů tvoří fixní náklady systému (personal, silážní vaky, palivo apod). Pro ty, kteří již operují s překládacím vozem znamená přidání investice do plniče vaků vysoký potenciál skladování. Naše zkušenost je, že pokud se 5 farem rozhodne investovat do plniče zrna, mohou později všichni z nich potřebovat pouze 1 vybírač zrna dohromady, což znamená další úsporu investic.

Obchodníci se zrnem často potřebují během krátké doby sklizně větší skladovací kapacity, kdy je tok zrna ve velkých objemech od dodavatelů ve žních na vrcholu. Vzhledem k velké výkonnosti kombajnů, racionalizace zemědělských podniků a omezeným růstem úrovně zemědělského podniku v rámci skladování zrna, se tok obilí v posledních letech značně zvýšil v mnoha oblastech po celém světe. Nákladově nejefektivnější způsob skladování je tedy skladování zrna ve vacích.

Depo pro skladování zrna ve velkém měřítku s mobilním příjmem obilí, čistícím zařízením, laboratoří, váhami atd může být vytvořeno během 10-ti dní. To vytváří obrovské příležitosti k expanzi centrálních skladů v odlehlých oblastech. V mnoha zemích je tato skladovací technika dobře přizpůsobena pro pěstitele obilí s nebo bez sušičky, jimž chybí skladovací kapacity, či pro takové, kteří tací kteří berou v úvahu jako příliš drahé pořízení vlastní technologie.

Jak to funguje

Používání Grain Saver systému a silážních vaků znamená skladování v ochranné atmosféře narozdíl od skladování na volné ploše, v kovových a betonových silech, kde je zrno ve styku s kyslíkem. Do vaků můžete uložit suché I mokré zrno, přičemž obě možnosti mají své odlišnosti.

CO2 diagram vývoje ve vakuVelká část kyslíku je vytlačena již během vakování, zbývající kyslík se spotřebovává postupně ve vaku za pomocí obilí, houbám, hmyzu a dýcháním buněk se kyslík transformuje na oxid uhličitý. Zhruba po 30-ti dnech je dosaženo rovnováhy mezi koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého. Po zhruba 45-50 dnech se dýchání buněk zastaví a silážní vaky se zrnem jsou tak nasyceny oxidem uhličitým, téměř veškerý hmyz uvnitř vaku nepřežil.

Výběr této technologie je zcela závislý na pozdějším užití. Například kyselinou ošetřené celé zrno je považování za vhodné pro použití vlhkých krmiv pro prasata zatímco mačkané zrno se využívá při produkci dojnic, hovězího dobytka a ovcí, často v kombinací dalších složek smíchaných v krmném vozu. Na druhé straně suché zrno může být prodáváno v odvětví živočišné výroby, v mlynářském průmyslu, pro skladování osiv či pro sladovnický ječmen atd a to vše vytváří větší flexibilitu a nechává zemědělcům dveře trhu vice otevřené.

Hlavní výhody

Hlavními výhodami skladování suchého zrna ve vaku jsou:

  • Nízké počáteční investiční náklady na pořízení skladovacího systému.
  • Extrémně vysoká kapacita skladování a extrémně hospodárná technika pro skladování zvýšených výnosů, které by za použití tradičního skladovacího systému vyžadovaly obrovské investice.
  • Lepší logistika sklizně – zrno se bezpečně uloží a náklady na přepravu lze rozpustit později, kdy jsou náklady nižší než v sezoně.
  • Lepší pracovní podmínky – práce probíhá venku na čerstvém vzduchu a ne uvnitř v prašném prostředí.
  • Zvýšení flexibilita na nestabilním světovém trhu dává zemědělcům možnost prodávat obilí když jsou ceny vysoké a skladovat, když jsou ceny nízké.
  • Vysoká flexibilita pro skladování různých plodin a to i ve velmi malých objemech, které přispívají k pružnějšímu a tržně přizpůsobenémým osevním postupům.
  • Problém s hmyzem a dezinfecí zaniká. Žádné zásobníky a sila nejsou řádně uklizeny a připraveny před sezonou.
PO VŠECH STRÁNKÁCH SE SKLADOVÁNÍ ZRNA VE VACÍCH NEJVÍCE FLEXIBILNÍM A HOSPODÁRNÝM A ÚČINNÝM SYSTÉMEM ZPRACOVÁNÍ OBILÍ NA CELÉM SVĚTĚ.