Systém uskladnění zrna do vaků je využíván v celosvětovém měřítku a funguje v nejrůznějších klimatických podmínkách – Rusko, Kanada, Švédsko, Jižní Afrika, Argentina, Brazílie a Austrálie. Skladování v Keni, Indii, Ukrajině, Rumunsku, v Číně a mnoha jiných zemích je ukládání do vaků jako jedno z hlavních úložných řešení světové produkce obilí.

Historie ukázala, že uskladnění zrna do vaků je flexibilní řešení manipulace s obilím na celém světě. Počátek vakování sahá na začátek roku 1970 v Argentině. Od začátku nového tisícileté až po dnešek je skladování zrna ve vacích velkou částí celkové skladovací kapacity ve světe. Grain Bagging, Silo Bolsa, Grain Saving, Getreide Schlauch – systém má mnoho jmen.

Během jedné hospodářské krize v Argentině v roce 2000 nebyly finanční prostředky ani úvěry pro zemědělce na výstavbu skladovacích sil a tak distribuční systémy jako vlaky a nákladní auta nepracovaly. V ten samý rok byla rekordní úroda a nebyl dostatek skladovacích kapacit. Aby zachránili úrodu, zaexperimentovali a část sklizně uložili do vaků. To byl úspěšný začátek nové obchodní cesty pro skladování zrna ve vacích. První roky to šlo pomalu, stejně jako u každého nového nápadu a vynálezu, ale kolem roku 2004-2005 už byl tento systém v Argentině hodně častý a začal se šířit po jižní polokouli až do Kanady. Velcí obchodníci se zrnem přizpůsobili své možnosti ke skladování do vaků, aby mohli vstoupit do nových oblastí a mohli tak kupovat zrno bez investic do pevné infrastruktury.

Od roku 2005 Farmmac prodal systém uskladnění zrna do vaků ve Švédsku a ve východní Evropě. Majitelé firmy Farmmac využívají systém na svých vlastních zemědělských činnostech od roku 2006. V posledních letech proběhlo několik různých testů a rozvoje tohoto systému a technika byla přizpůsobena novým klimatickým podmínkám a nové infrastruktuře. Současný vývoj sleduje systém ve vacích přes internet.

Systém je osvojitelný mnoha logistickým systémům. Může být použít krátkodobě předskladněním před sušením a dlouhodobě pro skladování zrna s nízkou vlhkostí.

Podmínky na celém světě se postupně mění a technologie musí být přizpůsobena místním podmínkám. Potkani, ptáci a myši jsou hrozbou po celém světě. V některých oblastech jako Kanada jsou problémem jiná zvířata – jeleni a kojoti. Divoká prasata a lišky mohou být problémem v Evropě. Krádeže a vandalismus může být také problémem v hodně lidnatých oblastech. Je tu ale vždy způsob, jak udržet problémy na nízké úrovni, pokud na počátku víte jak věci zvládnout.

Klima a vlhkost je jiný problém. V některých oblastech je třeba, aby zrno bylo usušeno a zchlazeno předtím, než se uloží do vaků a v jiných oblastech může být zrno uloženo do vaku rovnou od kombajnu.

Dokonce i v případě, že systém má některé náklady a nevýhody skladování, účinnost nákladů je lepší než když se celá situace nepodchytí od samého začátku.

Důležité je, že s tímto systémem nemusíte investovat peníze do železných či betonových zásobníků. Krátkým rozjezdem se během několika dnů může stát komerční běžící depo na zrno. Po ukončení mise můžete celý systém jednoduše přemístit na jinou oblast a opět v krátkosti celou akci rozjet jako předtím.

Sudán se stal v roce 2009 největším skladem zrna ve vacích na světě a celá technologie byla postavena na poušti. Celkově se jednalo o 250.000 tun obilí, které bylo vyloženo v přístavu z lodí, dopravováno do pouště, aby se dlouhodobě skladovalo ve vacích. Pokud nic, tak toto dokazuje ohromnou flexibilitu systému. V současné době Farmmac provozuje skladování ve vacích komerčně ve Švédsku plánuje systém nastartovat i v jiných zemích.

skladování zrna ve vacích skladování zrna ve vacích skladování zrna ve vacích skladování zrna ve vacích