Mobilt, billigt og fleksibelt opbevaringssystemer til korn. Et helhedskoncept baseret på mange års erfaringer. Et system der udfylder alle behov i alle klimazoner. Et opbevaringssystem som er kosteffektive og fleksible for ekspanderende bedrifter og kornhandlere.

Lav kapitalbinding, enorm fleksibilitet, godt arbejdsmiljø med få støvproblemer, simpel teknik samt mangfoldige kombinations muligheder med forskellige tørre og lagringssystemer er det som fremhæver grain saver systemet. Samtidigt er det nem at opdele gode og dårlige partier.

FARM MAC har tæt på 10 års erfaring med opbevaring af korn i slanger. En teknik vi har udviklet igennem de senere år ved at tilpasse vores sneglevogne, i læggere og udtagere til konceptet.

Vi har leveret et stort antal anlæg til større jordbrug og kornhandlere i øst og nord Europa, til kunder der lægger over 100.000 tons korn om året og til mindre gårdanlæg der behøver et bufferlager. Vi har endog arbejdet som entreprenører og slange lagt korn for svensk kornhandlere og landbrugs kunder. Det har tvunget os til at udvikle effektive og rationelle maskiner for at kunne håndtere opgaven – grain saver konceptet. I mange markeder er dette en stor fordel idet maskinerne er simple og kræver en lille arbejdsindsats til sammenligning med andre systemer.

I dag kan vi tilbyde vores egen slange ilægger (GS D-9) med en ilægnings kapacitet på mere end 200 tons i timen og udtageren (GS Koyker) med en kapacitet op til 200 tons i timen. Et rationelt system, når man ilægger med 2 sneglevogne opnår en kapacitet på 150 tons i timen inklusiv start, stop, forsegling m.m. Udtagningen og fyldning af lastbiler gøres også med ca. 150 tons i timen. Slange ilægning med en GS 24.5 sneglevogn kan klares med en chauffør der køre korn fra 2 mejetærskere samtidig med at vedkomne passer ilæggeren.

Teknikken er enkel og i forhold til andre opbevaringsløsninger er investeringen i en slange ilægger og en sneglevogn lav. Hovedparten af omkostninger kan henføres til variable omkostninger (personale, plast og diesel). For den som allerede har en sneglevogn er investeringen i en ilægger lav han kan, på den måde, intelligent udvide opbevaringskapaciteten. Vi har erfaring for, at for hver 5 i læggere skal der bruges en udtager. Derved reduceres investeringsomkostninger yderligere.

Kornhandlere og kooperativer modtager ofte under høsten store mængder korn og behøver derfor til ekstra lagerrum for at kunne bevare kvaliteten. Til at dække dette behov er grain saver system skræddersyet.

Læs mere i vores sammenfatning ”Tips til sikker lagring af tørt korn i slanger med Farm Macs Grain Saver system” og i artikler fra kunder der anvender system i deres virksomhed.

kuldioxid udvikling I slangelagt korn

Sådan fungerer systemet

At bruge Grain Saver systemet sammen med siloslanger (syretilsætning) indebærer en lufttæt lagring modsat lagring i alm. planlager, betongulv eller lignende. Syren kommer kontinuerlig i kontakt med kornet under ind lagringen. Syren omdannes løbende til kuldioxid hvilket slår svampe og skadedyr ihjel. I grove træk er der ligevægt imellem syre og kuldioxid efter 30 dage og efter ca. 45 dage er slangen mættet med kuldioxid hvorefter kornet kan ligge længe såfremt slangen er hel.

De største fordele

De største fordele med slangelagring ved brug af grain saver systemet er:

  • Lavt investerings behov.
  • Ekstrem høj kapacitet ved indlægning og billigt opbevarings teknik når der er behov for at håndtere mange forskellige kvaliteter / sorter som ellers ville kræve store investeringer i traditionel opbevaring.
  • Forbedret høstlogistik – kornet lægges direkte i slange og hjemkøres senere med lastbiler eller egne vogne hvor det kan gøre mere effektivt.
  • Forbedret arbejdsmiljø: arbejdet foregår udenfor og ikke i et støvet inde miljø.
  • Øget fleksibilitet i et volatilt verdensmarked hvilket giver landmanden at beholde kornet på lager når priserne er lave.
  • Stor fleksibilitet ved at kunne lagre flere forskellige kvaliteter og mængder – især når det gælder såsæd og brødkorn.
  • Skadedyrs problematikken ved lang tids lagring minimeres eftersom der ikke er lagre / siloer der skal rengøres.
ALT DETTE SAMMENHOLDT GØR GRAIN SAVER SYSTEMET TIL DET MEST FLEKSIBLE, BESPARENDE OG EFFEKTIVE SYSTEM TIL HÅNDTINGEN AF KORN I HELE VERDENEN.