Lagring af korn i plastslager er tilpasset klimaet i hele verdenen – fra Rusland, Canada og Danmark i nord til Sydafrika, Argentina, Brasilien og Australien i syd. Systemet forekommer også i lande som Kenya, Indien, Ukraine, Rumænien og Kina. I dag er opbevaring af korn i plastslanger udbredt og en af verdenens mest anvendte løsning til korn opbevaring.

Under en af Argentinas økonomiske kriser omkring år 2000 fandtes der hverken penge eller kreditter til landmændene til at bygge siloer for. Distributions systemer med lastbiler og jernbaner var utilstrækkeligt udbygget, ikke eksisterende, eller fungerede bare ikke. Dette år var høsten rekord stor og der fandtes ingen ekstra lager kapacitet. For at kunne opbevare høsten, begyndte nogle Argentinske landmænd at eksperimentere med at opbevare korn i slanger. Dette var begyndelsen til et nyt opbevaringssystem til korn. I begyndelsen gik det langsomt men omkring 2004 -2005 var det blevet udbredt med opbevaring af korn i slanger og teknikken begyndte at sprede sig til syd Amerika og Canada. Større kornhandlere så muligheden i at vinde markedsandele i nye områder uden at investere i dyrt silo anlæg.

Under en af Argentinas økonomiske kriser omkring år 2000 fandtes der hverken penge eller kreditter til landmændene til at bygge siloer for. Distributions systemer med lastbiler og jernbaner var utilstrækkeligt udbygget, ikke eksisterende, eller fungerede bare ikke. Dette år var høsten rekord stor og der fandtes ingen ekstra lager kapacitet. For at kunne opbevare høsten, begyndte nogle Argentinske landmænd at eksperimentere med at opbevare korn i slanger. Dette var begyndelsen til et nyt opbevaringssystem til korn. I begyndelsen gik det langsomt men omkring 2004 -2005 var det blevet udbredt med opbevaring af korn i slanger og teknikken begyndte at sprede sig til syd Amerika og Canada. Større kornhandlere så muligheden i at vinde markedsandele i nye områder uden at investere i dyrt silo anlæg. I de senere år har der foregået en intens udvikling af systemet så det kan bruges i alle klima zoner. Senest er der introduceret et internet baseret overvågnings system af plastslangerne.

Siden 2005 har Farm Mac leveret dette udstyr i Sverige og Østeuropa og efter 2006 Farm Macs ejere selv brugt systemet på deres egne bedrifter.

Systemet kan tilpasses forskellige opbevarings og transport systemer. Det kan anvendes til kort tids lagring før tørring eller til langtidsopbevaring af tørt eller let fugtigt korn. Det kan bruges som ekstra kapacitet sammen med eksisterende systemer eller som sit eget komplette lager system.

Forudsætninger variere verden over og teknikken må tilpasses de lokale forhold. Mus, rotter og fugle er et gennemgående problem verden over. I Canada har man problemer med hjorte og vilde hunde. I Europa er det vildsvin og ræve som er de største problemer. Tyveri og vandalisme kan være et problem i tæt befolkede områder. Men som altid kan disse problemer løses ved dygtig driftsledelse.

Klimaet og vandprocenten udgør andre udfordringer. I visse områder skal kornet tørres eller køles inden det lægges i slanger. I andre områder kan det høstede korn lægges direkte i slangerne.

Det vigtige er, at du ikke behøver at investere i stål siloer eller planlagre med denne metode, men du kan med få dages forberedelse håndtere anseelige mængder af korn til en lav investering. Derefter kan man flytte hele systemet til en anden gård og gentage processen.

Et af verdenens største mobile korn opbevarings systemer blev bygget op i Sudans ørken i 2009. Lageret indeholdt omkring 250.000 tons korn som blev fyldt med lastbiler direkte fra både. Dette viser, om noget, den enorme fleksibilitet som man har med at opbevare korn i plastslanger. I øjeblikket arbejder Farm Mac med kommercielt ilægning og udtagning af korn og Farm Mac regner med at ekspandere til andre lande i fremtiden.

plastslanger til korn plastslanger til korn plastslanger til korn plastslanger til korn