Farm Mac är ansluten till Svepretur och vid köp från oss av slang är du garanterad att alltid kunna återlämna din förbrukade slang vid Svepreturs återkommande insamlingar. Avgiften på upp till 200 kr per slang är inkluderad i ditt inköpspris.

Svepretur

förbrukade slang förbrukade slang