ÖVERLASTNINGSVAGN GS 16,5/24,0 - Mångsidig överlastningsvagn för spannmål, utsäde och gödning med tömning från toppen av skruven, i botten av vagnen, i alla fordon och på alla platser

GS-vagnen – utvecklat av specialister och noggrant testat av jordbrukare

Tillfälligheter har inget att göra med GS-vagnen. Vi bestämde oss helt enkelt för att bygga den bästa överlastningsvagnen! Genom att sammanföra lantbrukare, konstruktörer och producenter fick vi fram den banbrytande, nya generationens överlastningsvagn. En maskin som kommer att sätta standarden för europeiskt jordbruk, idag och i framtiden.

Innan lansering, har maskinerna körts en normal livslängd för en normal överlastningsvagn. Genom att köra så mycket spannmål genom vagnen kan vi garantera många års hårt arbete på din gård. Vi lovar att vi även framöver kommer att fortsätta köra maskinerna på detta sätt. Varje liten skruv och mutter testas, provas ut, utvärderas. Ett kontinuerligt förbättringsarbete sker och integreras i maskinen. Med öron stora som paraboler lyssnar vi på dina behov och integrerar detta i produktutvecklingen.

För spannmål, gödning, utsäde, CCM…

GS-vagnen ger dig en mängd funktioner och möjligheter. Du får en vagn som kan rulla många månader om året på gården eller i maskinstationsverksamheten, inom industrin. Som en överlastningsvagn för flygande tömning av tröskor, för transport och logistik av utsäde och gödning, för inomgårdstransporter, för slanglagring av bulkvaror och mycket mer.

GS-vagnen kan levereras med olika axlar och däck och finns i storlekar från 16 till 30 kubikmeter. Även breda och stora såmaskiner liksom gödningsspridare kan lastas snabbt. Med tillräcklig lastkapacitet även för marknadens största tröskor.

Ingen annanstans finner du en överlastningsvagn med en så pass flexibel, svängbar skruv som kan lasta ut med tömning i alla fordon och på alla platser – från 2,24 till 4,66 meters höjd – en komplett bottentömning (för enkel rengöring samt tömning över grop) samt delat fack vilket möjliggör transport och överlastning av både gödning och utsäde separat (för kombisådd). Kombinera detta med en smidig, stabil och stark rullpresening som håller måttet, breddäck, en bakre övervakningsplattform, invändig och bakre stege, fjädrande dragbom, stänkskydd och hydrauliskt stödben och du har allt vad du någonsin behöver! Byggt på kvalitetskomponenter. Detta är GS-vagnen – från lantbrukare till lantbrukare.

GS-vagnen – den saknade länken i evolutionen

 • Överlastning av spannmål möjliggör att öka tröskans avverkning med ca. 30 procent för spannmål och oljeväxter och med mer än 40 procent vid majströskning,
 • I skogs-, bergs- och mellanbyggder, som i delar av Skandinavien och Alperna, är effekten ofta en fördubbling av kapaciteten p.g.a. långa fälttransporter kring skogar, bäckar, raviner och liknande,
 • Överlastningsvagnar ger dig ett mer störmlinjeformat skördesystem med högre avverkning genom flygande tömning,
 • Högre effektivitet uppnås vid sådd och gödsling genom snabbare fyllning och lättare logistik,
 • Minskad jordpackning genom överlastningsvagnens breda däck med låga lufttryck i fält. Vägtransportfordon stannar utanför fältet och skadar inte markstrukturen,
 • Minskad förslitning av tröskan genom kontinuerligt skördearbete utan stopp och start av bälten, remmar, lager mm,
 • Betydande minskning av markpackning från topp-belastad främre axel på tröskan genom kontinuerlig överlastning under tröskning,

     ……helt enkelt ett måste för moderna jordbruk!

GER DIG FÖRDELAR

 • Hög innovationsförmåga genom det lantbruk vi driver samt omfattande slanglagrings-verksamhet. Kombinera detta med vår tidigare erfarenhet av levereranser av hundratals överlastningsvagnar av andra fabrikat i flera europeiska länder och du får en produkt utvecklad av kunniga tekniker och noggrant testat av lantbrukare innan maskinen levereras till din gård,
 • Maskinen är enkel i sin konstruktion – tillförlitlighet är kärnkompetensen med GS-vagnen,
 • Montage sker i vår verkstad i Sverige och är föremål för fortlöpande kvalitetskontroller av vår personal som också kör maskinerna löpande under säsong,
 • Den enda vagn på marknaden som möjliggör att överlasta med skruv vid längre transporter från fält till slutdestination, alltmedan bottentömning kan ske över grop i din torkanläggning då du tröskar i närheten av denna,
 • Den enda överlastningsvagn som utvecklats för att strömlinjeformat arbeta tillsammans med en slangläggare vid slanglagring.