SLANGLÄGGNING RUNTOM I VÄRLDEN

Kolla på video

Slangläggning har börjat användas runt om i världen, under alla slags klimatförhållanden – från Ryssland, Kanada och Sverige i norr till Sydafrika, Argentina, Brasilien och Australien i söder. I Kenya, Indien, Ukraina, Rumänien, Kina och många andra länder har slangläggning blivit en av de största lagringsmetoderna inom spannmålsproduktionen.

Historien har visat, att slangläggning är den mest flexibla lösningen för spannmålshantering, från starten i början av 1970-talet till ökningen i Argentina i början av det nya årtusendet, fram till idag då slangläggningen tagit en stor andel av spannmålslagringen i hela världen. Slangläggning, Grain Bagging, Silo Bolsa, Grain Saving, Getreide Schlausch, systemet har många namn.

Sedan 2005 har Farm Mac sålt utrustning för slangläggning i Sverige och i östra Europa, och naturligtvis använder vi detta system själva; vi slanglägger 40–50 000 ton spannmål per år i Syd- och Mellansverige.

GrainSaver blev lösningen för hur man bygger ett effektivt system som kräver mindre personal och är mer strömlinjeformad än något annat system som kan hittas på marknaden. Med två GS16.5/24.5, en slangläggare och en spannmålsurtagare kan tre personer lätt hantera 150 ton in och ut per timme. Verklig kapacitet, dag efter dag. Detta är ingen teoretisk maxkapacitet som många av våra konkurrenter pratar om. Utan dag efter dag, vecka in och ut.

Flexibelt system

Systemet kan byggas in i många logistiska system. Den kan användas för korttidsförvaring före torkning, eller för långvarig lagring av torrt spannmål eller spannmål med låg fukthalt.

Många av våra kunder har framgångsrikt använt slangläggning när verksamheten ökat, och senare byggt ut stationära lagringslösningar, och återigen använt slangläggning när skördarna ökat ytterligare. Slangläggning konkurrerar inte med fasta spannmålslager. Slangläggningen är i stället ett bra komplement, som gör spannmålslagringen flexiblare.

Kostnadseffektivitet

Förhållandena runt om i världen varierar och tekniken måste anpassas till de lokala förhållandena. Råttor, möss och fåglar är vanliga problem över hela världen. I vissa områden är det andra djur som ställer till problem, till exempel hjortar och prärievargar i Kanada. I Europa kan problemen orsakas av vildsvin och rävar. Stöld och vandalism kan också vara ett problem i områden där det bor mycket folk. Men det finns möjligheter att hålla problem på en låg nivå, om hanteringen planeras rätt från början.

Även klimatet, särskilt fukten, kan vara en utmaning. I vissa områden måste spannmålen torkas och kylas innan den läggs i slangarna, men i andra områden kan spannmålen slangläggas direkt från skördetröskan.

Även om systemet har vissa nackdelar med kostnader och lagring, är systemet mycket kostnadseffektivt om de lokala förhållandena och problemen hanteras på rätt sätt från början.

Det väsentliga med detta system är, att du utan stora investeringar i byggnader kan komma igång med en kommersiell spannmålsdepå på bara några dagar. När lagringen inte längre behövs, kan anläggningen och maskinerna flyttas till en annan plats, och området återställas till dess ursprungliga användning. I Sudan byggdes år 2009 ett av världens största spannmålslager med siloslang i öknen. Lagret innehöll 250 000 ton spannmål, som lossades från fartyg och kördes ut i öknen med lastbilar för långvarig lagring i slangsilo. Detta exempel pekar på systemets enorma flexibilitet.

GS slangläggare

Slangläggare

GrainSaver slangläggare har en kapacitet på ungefär 180–200 ton per timme. Vår slangläggare är konstruerad och utvecklad för effektivt lantbruk runt om i världen. Den kräver en traktor på 100–160 hk för att fungera bra.

Slangläggaren är lågbyggd, och har en stor spannmålstratt för att ta emot spannmål från överlastningsvagnar, men kan också lastas med teleskoplastare, frontlastare eller på annat sätt. Volymen är väl tilltagen, vilket förenklar förarens arbete och minskar risken för spill och förlust av spannmål vid när siloslangen fylls på.

GrainSaver spannmålsurtagare

GS Bag Eater – spannmålsurtagare

GS Bag Eater är en spannmålsurtagare med en av de högsta urtagskapaciteterna på marknaden. En professionell modell för storskalig drift med en urtagskapacitet på upp till 200 ton per timme. Maskinen har en svängbar skruv för lastningen och automatisk upprullning av siloslangen.

GS Bag Eater har hög prestanda och en oöverträffad förmåga att hantera stora mängder spannmål på kort tid. Den har en kombination av skruvar och kedjetransportörer, vilket ger en stor kapacitet att hantera torrt spannmål.

Fält med slangsilo

Siloslang

Siloslang i varierande storlekar och dimensioner kan fås från olika tillverkare. Du kan välja mellan en standardkvalitet som är lämplig för slangsilos i varmare klimatzoner och HD (hög densitet) för kallare klimat.

mobile grain storage

Tjänster

Farm Mac erbjuder slangläggning av spannmål som komplement till ert befintliga spannmålslager. Vi utför arbete över stora delar av Sverige. I andra länder kan vi hjälpa till med att starta slangläggning.


Vad kunder säger om slangläggning

Vi använder slangläggning både för torkat spannmål och för Maxamon-konservering av foder (våthantering). Det går smidigt och det är ett mycket lönsamt system jämfört med traditionell teknik. Vi är mycket nöjda.

Erlend Röhnbäck, lantbrukare och spannmålshandlare i Norge

Lantbruk är osäkert. Det är lätt att tjäna pengar på spannmålshantering, men då behövs ett billigt och flexibelt system. Därför valde jag mobila system för torkning och slangläggning.

Dan Jonsson, lantbrukare i Mellansverige

Vi har i flera år använt slangläggning för att utöka vår spannmålshantering. Med tiden har vi byggt mer lagringskapacitet, men med slangläggning kan vi fortsätta vår expansion med låg risk. Det är ett bra, enkelt system.

Jörgen Tagesson, Vallberga Lantmän, södra Sverige