GrainSaver överlastningsvagn GS-24.5 med skördetröskan New Holland
  • Lastning till överlastningsvagn vid skörd ökar skördetröskans kapacitet med 30 procent för spannmål och oljeväxter, och med mer än 40 procent med majs.
  • I områden, med mindre och kuperade fält, som ofta finns i Skandinavien och alpina regioner, får man ofta nästan en fördubbling av kapaciteten beroende på långa transporter på fältet runt skogsmarker, bäckar och liknande.
  • Överlastningsvagnen ger en smidigare verksamhet med högre prestanda eftersom skördetröskor kan lastas ut under gång.
  • Effektiviteten vid sådd och gödsling ökar, eftersom såmaskiner och spridare kan fyllas snabbare.
  • Marken blir inte lika komprimerad, eftersom vagnarna har lågprofildäck med stor volym. Vägfordon kan vara kvar i fältens kanter och undvika att köra på odlingsytan.
  • Skördetröskorna slits mindre, eftersom de kan köras kontinuerligt, och inte behöver startas och stoppas, vilket ofta händer i normal drift av skördetröskor.
  • Kompakteringen av marken minskar, beroende på axeltrycket från en fullastad skördetröskas framaxel minskar, beroende på att spannmålen kontinuerligt töms till en överlastningsvagn.

     …… helt enkelt ett måste för moderna lantbrukare!