Slangläggare D9

Stor skörd – begränsade lagringsmöjligheter?

Farm Mac erbjuder slangläggning av spannmål som komplement till ert befintliga spannmålslager. Vi utför arbete över stora delar av Sverige. I andra länder kan vi hjälpa till med att starta slangläggning.

Slangläggning av spannmål är en flexibel, säker och kostnadseffektiv metod för kort- och långvarig lagring av stora eller små volymer spannmål. Det behövs ungefär 1 ha mark för att lagra ungefär 7 000 ton spannmål och en mindre, plan yta intill spannmålstorken.

Vi erbjuder en komplett tjänst och har hela uppsättningen maskiner, inklusive slangläggare, spannmålsurtagare, överlastningsvagnar och traktorer av olika storlek och styrka.

Farm Mac har arbetat med slangläggning under nästan 20 år, och har lång erfarenhet av att arbeta som entreprenör i södra Sverige.

Spannmål som lagras i slangsilos behöver inte vara helt torr – i kallt klimat kan spannmål med upp till 16 % fuktinnehåll lagras. I tropiska områden måste spannmålen ha en fukthalt 12 %. Vi använder 75 m siloslangar, som rymmer ungefär 250 ton spannmål. Med våra egna unika maskiner gör vi jobbet effektivt och lägger/lastar 1 500 ton på en dag.

Du betalar bara för det antal ton som ska slangläggas. Urtagning görs med timdebitering, eftersom det ibland kan uppkomma logistiska problem vid urtagningen, till exempel med lastbilar, vilket kan skapa väntetider. Vi tar hand om hela jobbet – det enda vi behöver är tillgång till en plan yta i närheten av er anläggning. Kostnaden för slangläggning av större volymer är 90 kronor/ton och uppåt.  Urtagning kostar normalt ungefär 10–25 kronor/ton, men görs på timdebitering.