Överlastningsvagn GS-24.5 lastar över spannmål
  • Vi har en hög innovationsnivå, beroende på att vi själva testar produkterna och arbetar med slangläggning i stor skala. Den produkt vi levererar till dig har utvecklats av våra kunniga tekniker, baserat på vår tidigare erfarenhet av att leverera hundratals överlastningsvagnar av andra märken till många länder i Europa, vår produktutveckling, och en utförlig testning hos våra kunder.
  • Maskinen är enkel – tillförlitligheten är den viktigaste egenskapen hos vagnar i serie GS. Haverier är alltid ett misslyckande, och måste minimeras under skörden.
  • Montering utförs under vår kontroll och underkastas kontinuerlig kvalitetskontroll och testning av vår personal som också använder utrustningen under odlingssäsongen.
  • GrainSaver överlastningsvagnar kan lastas om till lastbilar, om avståndet till fältet är långt, eller tömmas direkt till lantgårdens spannmålsfickor, om fälten ligger nära. Överlastningsvagnarna är därför mycket flexibla.
  • Överlastningsvagnarna är utformade för att smidigt arbeta tillsammans med en slangläggare vid läggning av slangsilos