Högkvalitativa maskiner och kunnande om logistik och hantering av spannmål

Skörd nattetid med GS-24.5 överlastningsvagn

GrainSaver är vårt eget varumärke som representerar högkvalitativa maskiner för logistik och hantering av spannmål. All konstruktion, produktion och testning utförs under vår kontroll i syfte att ta fram robusta maskiner med hög kapacitet till ett rimligt pris.

GrainSaver är en del av Farm Mac Group, vårt moderbolag som under fyra decennier har arbetat med Sverige som bas, och som erbjuder mobil, flexibel och kostnadseffektiv teknik för fältlogistik, torkning, lagring och hantering av spannmål. Under åren har vi levererat maskiner och utrustning till nöjda kunder i Sverige och utomlands, från Irland i väst till Nya Zeeland i öst och Angola i söder.

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer, och funderar alltid på förbättringar, för att kunna erbjuda den smartaste och mest genomtänkta lösningen för era behov. Eftersom vi är lantbrukare, tänker vi också som lantbrukare, när det gäller service och reservdelar: Målet är att de maskiner och system vi levererar alltid ska fungera felfritt och göra ett bra jobb ute på fältet.

Vi har kontor och lager utanför Landskrona.  

Jämfört med konkurrenterna är vi ett litet, men mycket kundorienterat företag. Du kan alltid få tag i Per eller Krister för att prata om vårt produktsortiment eller om de senaste nyheterna inom vårt kompetensområde.

Välkommen att kontakta oss, som en av våra befintliga eller nya kunder!
Krister Wiengren och Per Christerson

Vår historia

gs-16,5 gs-24 grain carts
De två första GrainSaver-vagnarna under test år 2013 i Sverige

Mobila, kostnadseffektiva och flexibla lösningar för lagring av spannmål. Ett komplett system, baserat på många års praktisk erfarenhet, utvecklat för alla klimatförhållanden och behov runt om i världen. Ett system som är det mest kostnadseffektiva och flexibla systemet för spannmålshantering för alla expanderande lantbruk och spannmålslager.

Låg fast räntenivå, god flexibilitet, bra arbetsmiljö med små dammproblem, lätt att underhålla och med stora kombinationsmöjligheter med befintliga tork- och lagringssystem är utmärkande för systemet GrainSaver. Inget annat system för lagring av spannmål är lika flexibelt!

Farm Mac har nästan tio års erfarenhet av spannmålslagring på fältet i siloslangar. Det är en teknik som vi utvecklat under de senaste åren, genom lanseringen av den nya serien överlastningsvagnar, slangläggare och spannmålsurtagare.

Vi har levererat ett brett sortiment av anläggningar till stora lantbruk och spannmålshandlare i östra och norra Europa, till kunder som hanterar hundratusentals ton spannmål per år, till mindre lantbruksföretag i Skandinavien som behöver ett buffertlager. Vi har också kunder i tropiska områden i Asien sedan 2016, och våra produkter har fungerat bra även i det varma och fuktiga klimatet.

I Sverige arbetar vi som entreprenörer med GrainSaver på högkostnadsmarknader där det krävs hög effektivitet. Detta har lett till att vi utvecklat en toppmodern slangläggningsteknik – GrainSaver-systemet. Behovet av arbetsinsatser är minimalt och därför kan kostnaderna sänkas ytterligare även på växande marknader, beroende på vårt kunnande och vår kompetens.

Idag kan vi erbjuda vår nya slangläggare för spannmål, GS Bagger, med en slangläggningskapacitet på ungefär 200 ton/h, och vår spannmålsurtagare (GS Bag Eater) med en kapacitet på upp till 200 ton/h. Med en effektiv uppställning, där slangläggaren matas från två överlastningsvagnar, kan vi nå en genomsnittlig kapacitet på 150 ton/h (inklusive stopp, start, försegling av slangar). Urtagning till lastbilar kan göras med omkring 150 ton/h. Slangarna kan läggas direkt på fältet, där GrainSaver överlastningsvagnar arbetar med skördetröskor.

Tekniken är enkel i förhållande till de flesta andra lagringslösningar. Den enda investeringen är en slangläggare och en överlastningsvagn, vilket innebär att den största andelen av kostnaderna för systemet är rörliga kostnader (personal, siloslang, bränsle med mera). Om du redan använder en överlastningsvagn, ger en kompletterande investering i en slangläggare en stor potential för spannmålslagring. Vår erfarenhet är, att om fyra till fem lantbruk väljer att investera i en slangläggare, behöver gruppen bara en gemensam spannmålsurtagare, vilket ytterligare minskar investeringskostnaderna. Spannmålshandlare eller kooperativ som behöver hantera stora mängder spannmål under skördetiden har ofta behov av extra lagringsutrymme, när spannmålen flödar in i stora mängder under skördeperioden. Skördetröskornas ökade kapacitet, rationaliseringen av lantbruken och begränsade förbättringar av spannmålslager på lantbruken har under senare år lett till ett ökat flöde av spannmål i många områden och länder. Den mest kostnadseffektiva lösningen på dessa problem är slangläggning! Ett storskaligt spannmålslager med mobil mottagning av spannmål, rengöringsanordningar, laboratorier, vågar med mera kan ordnas på ungefär tio dagar, vilket ger stora möjligheter att utvidga centrallagren i avsides belägna områden. I många länder passar denna lagringsteknik bra för boskapsuppfödare och spannmålsodlare, med eller utan spannmålstorkar, som inte har tillräcklig lagringskapacitet eller som inte vill investera i dyra lagerlokaler.